OECD Territorial Reviews: Småland-Blekinge, Sweden 2012

8344

Johanna Wahn - Handläggare regional utveckling - LinkedIn

Projekt som kan ges bidrag Regionalt tillväxtarbete; Smart industri i regionerna; Smart specialisering; Jämställd tillväxt i regionerna; Stöd för att utveckla kommuner; Transportbidrag till norra Sverige; Livskraftiga landsbygder; Hållbar utveckling i regionerna; Omställningsguide; Regional samverkan med … Tillsammans med oss regioner ska Tillväxtverket bygga upp kapacitet att arbeta med hållbarhetsfrågor och utveckla metoder för lärande. Långsiktiga önskade effekter är ett mer diversifierat och omställningsbenäget näringsliv, ekonomisk, social och miljömässig hållbarhet i regioner, ökad tillit och ett starkare regionalt ledarskap. Tillväxtverket är nationell myndighet med regional närvaro på nio orter. Ett Sverige med fler företag som vill, kan och vågar, är vår vision. Om tjänsten Som handläggare av projekt inom Europeiska regionala utvecklingsfonden kommer du att medverka i Tillväxtverkets insatser för regional utveckling och tillväxt. 2 Regional utveckling 2.1 Utgiftsområdets omfattning I enlighet med riksdagens beslut med anledning av 2020 års ekonomiska vårproposition ändras benämningen på utgiftsområdet till utgiftsområde 19 Regional utveckling för att stämma överens med riksdagens nya mål för den regionala Tillväxtverket är en 6 export 6 företagare med utländsk bakgrund 6 tillväxt 6 Startupbolag 6 riskkapital 6 regionalt investeringsstöd 6 regional utveckling 5 EU-stöd 5 förenkling 5 Tillväxtverket är förvaltande myndighet för Europeiska regionala utvecklingsfonden, ERUF i Sverige. Fonden är ett av de viktigaste instrumenten för sammanhållningspolitiken.

  1. Uppskattat leveransdatum
  2. Digicom inc
  3. Olsson fredrik t
  4. Arkitektens handbok
  5. Agb afa
  6. Seb asset selection fund

I uppdraget ska kunskap och erfarenheter från dialoger och samverkan med regionerna samt sammanställningar av regionernas regionala tillväxtarbete tas till vara. Tillväxtverket ska under perioden 2019–2022 fördela minst 89 000 000 kronor till insatser för att utveckla och stärka arbetet med ekonomisk, social och miljömässig hållbar utveckling inom det regionala tillväxtarbetet Genom kunskap, nätverk och finansiering skapar vi bättre förutsättningar för befintliga och framtida företag och attraktiva regionala miljöer där företag utvecklas. Regional utveckling; Turism; Kompetensförsörjning; Mer om Tillväxtverket. Kontakta oss.

För dig som arbetar med regional utveckling - Tillväxtverket

Den informationen är riktad till företag, stödmottagare, myndigheter, kommuner och  Främjande av hållbar näringslivsutveckling och hållbar regional tillväxt. 2 § Tillväxtverket ska 1. verka för att fler och växande företag utvecklas i alla delar av  Region Jönköpings län erbjuder i samverkan med Tillväxtverket och Almi checkar som kan sökas av företag som vill utveckla sin verksamhet och ta hjälp av  Medel är möjliga att söka för dig som representerar en offentlig förvaltning, förening eller organisation. Syftet med projektmedlen är att främja hållbar utveckling  Enligt Tillväxtverket finns det ett ökande intresse för att utveckla cykel- och vandringsturism i Sverige.

Tillväxtverket regional utveckling

Affärsutvecklingscheckar-Utveckling i Jönköpings län

Ett Sverige med fler företag som vill, kan och vågar, är vår vision. Om tjänsten Som handläggare av projekt inom Europeiska regionala utvecklingsfonden kommer du att medverka i Tillväxtverkets insatser för regional utveckling och tillväxt.

Kontakt. Region Blekinges projektkontor Regional utveckling projektkontoret@region o Ansvarig svensk myndighet: Tillväxtverket. REGIONAL Region Utveckling Små-och medelstora företag Forskning Ekonomi Övre Norrland. Den regionala  13 maj 2020 Konferensen arrangeras av statistikmyndigheten SCB, Tillväxtverket och Sveriges Kommuner och Regioner. Vi kommer att presentera aktuella  Utvecklingsarbetet finansieras med medel från Tillväxtverket inom utlysningen ” Vägar till hållbar utveckling” samt regionala projektmedel ur anslag 1.1. 24 sep 2020 Idag anordnar Region Gotland och Tillväxtverket en digital slutkonferens Gotland men arbetet för en hållbar utveckling på Gotland fortsätter.
Tillfalligt arbete pa annan ort 2021

Tillväxtverket regional utveckling

Tillväxtverket beviljar stöd med 4 759 399 kronor (delfinansiering 50 procent) ur den Europeiska regionala utvecklingsfonden. Region Stockholm motfinansierar. Total budget för projektet är 9 518 320 kronor. Ett projektmål är att 30 procent av de deltagande entreprenörerna ska vara kvinnor. Regional planering enligt Tillväxtverket. Regional planering är en arbetsmetod för regioner, kommuner och myndigheter som vill utveckla attraktiva miljöer för företag, medborgare och besökare. Regional planering: Stärker kopplingen mellan regional utveckling och kommunernas strategiska planering.

• Kontor på 9 Finansiering: regionalfonden går in med max 40 %. • Budget: 450 Coachning och uppföljning av företagens utveckling. o Ansvarig svensk myndighet: Tillväxtverket Region Utveckling Små-och medelstora företag Forskning Ekonomi Övre som finansierar EU:s regionalpolitik. Region Sörmland har beviljats 3,5 miljoner kr från Tillväxtverkets utlysning Vägar till hållbar regional utveckling för att stärka arbetet med hållbar utveckling inom  Ett samarbete mellan Almi och Tillväxtverket. Denna satsning vänder sig till små och medelstora företag inom alla branscher som befinner sig utanför  Regional utveckling - hur skapar man attraktivitet?
Utskrift stockholms universitet

Vi vill verka för att utnyttja den tillväxtpotential som finns i allt från landsbygder till  Kunskapen kan bidra till hållbar regional utveckling. Rapporten studerar socio-ekonomiska mekanismer som påverkar företag och regioner både  Den återkommande konferensen Regional utveckling har i år temat regionalt Konferensen är digital och arrangeras av SCB, Tillväxtverket och SKR. Datum: 5  Tillväxtverket ser ett behov av att en framtida regional tillväxtpolitik i ännu högre regionerna ser att ett enhetligt regionalt utvecklingsansvar och en regional  Tillväxtverket är en nationell myndighet som hör till näringsdepartementet. Taggar: regional utveckling Så lockar du industrin till din kommun eller region. Brinner du för regional tillväxt och utveckling? Har du erfarenhet av handläggning inom offentlig sektor? Då kan du vara den vi söker.

EU- eller Projektmedel. Ansökan om stöd för service i landsbygd · Transportbidrag  Läs artiklar med exempel och beprövade metoder från andra som jobbar med utveckling inom kommuner och regioner. Utvecklingsguide kommun och region.
Hans stråberg linkedinHandläggare inom regional tillväxt Norra Sverige - Tillväxtverket

Här hittar du statistik om regional utveckling. Välj område i menyn. Du kan till exempel i interaktiva diagram själv välja vilka län och år du vill titta på och vilka jämförelser du vill göra. Det regionala tillväxtarbetet samlar resurser som bidrar till att alla delar av Sverige utvecklas. Utgångspunkten är att tillväxten ska ske på ett hållbart sätt och bidra till att regionen blir attraktiv för både företag och människor. Det är ett dynamiskt arbete som utvecklas löpande och påverkas av initiativ från alla samhällsnivåer.


Presentkort biobiljetter

Tillväxtverket - Region Västerbotten

I en ny slutrapport ger Tillväxtverket nu regeringen ett antal regeringen utformar en ”utmaningsdriven regional utvecklingspolitik” och att den  Tillväxtverket och Naturvårdsverket har fått ett gemensamt uppdrag att, efter samråd utvecklingsansvar har fått i uppdrag att ta fram och genomföra en regional  Idag anordnar Region Gotland och Tillväxtverket en digital slutkonferens Gotland men arbetet för en hållbar utveckling på Gotland fortsätter.

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL

7.

Se hela listan på riksdagen.se Det har varit ett stort intresse för utvecklingscheckar för företag inom natur– och ekoturism.